ครอบครัว.. เฝ้าระวังเยาวชนพนันบอล

ครอบครัว.. เฝ้าระวังเยาวชนพนันบอล
 
วันที่ : 19 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
 
           ฟุตบอลยูโร 2008 ที่จะมีขึ้นระหว่าง 7-29 มิถุนายนนี้ ปรากฏการณ์ที่ตามมาเสมอคือ “การพนันบอล” เม็ดเงินที่ใช้ในการพนันบอลแต่ละฤดูกาลจะมีสูงมาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจพฤติกรรม “คนไทยกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2008″ จาก 2,598 ตัวอย่างทั่วประเทศ ช่วงวันที่ 1-15 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยคาดการณ์ว่า มีเงินสะพัดในการเล่นพนันบอลตลอดการแข่งขันประมาณ 41,000 ล้านบาท ยิ่งปัจจุบัน การพนันบอลทำได้ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต และกลุ่มเป้าหมายใหญ่คือ เยาวชน
 
           หลายหน่วยงานต่างพยายามกำหนดและหามาตรการป้องกันพนันบอล อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.)  ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอดส่องดูแลเยาวชน ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง เช่น ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต หอพัก เป็นต้น เปิดสายด่วนแจ้งพนันฟุตบอล เช่น ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า โทร.191 และ 02-3546-155-6
 
          แม้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียน จะมีมาตรการและการรณรงค์ในการป้องกันเพียงใด ก็อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร บุคคลที่ควรเข้ามามีบทบาทมากที่สุดคือ ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้ใกล้ชิด ซึ่งช่วงฤดูกาลแข่งบอลนี้ ผู้ปกครองควรใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเป็นพิเศษ ทั้งด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย การคบเพื่อน และการใช้เวลาที่อาจเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันบอล สอนให้เยาวชนรู้จักดูบอลเพื่อความสนุกงานและความรู้ สอนให้ตระหนักถึงผลเสียจากการพนัน และหันเหความสนใจจากการพนันไปทำกิจกรรมอื่นร่วมกันกับครอบครัว รวมถึง การดูแลผลกระทบอื่นที่จะตามมา เช่น การใช้เวลาดูบอลในช่วงดึกจนอาจเสียการเรียน หรือการมีความเครียดจากการเสียพนันบอล ซึ่งอาจถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ เป็นต้น
 
           อย่างไรก็ตาม การที่ครอบครัวจะประสบความสำเร็จในการแก้ไขและป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนไทยได้นั้น จำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการพนันบอล ควรให้ความรู้ สนับสนุนคู่มือหรือสื่อสำหรับผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสังเกต ดูแล ร่วมแก้ปัญหา และป้องกันการติดพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน
 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *