การโปรโมทร้านกาแฟหรือโปรโมชั่นกาแฟ

การโปรโมทร้านกาแฟหรือโปรโมชั่นกาแฟ

การโปรโมทหรือการทำโปรโมชั่นกาแฟหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟ ทุกตัวมีความหมายเหมือนกันทั้งหมด จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของการโปรโมทร้านกาแฟก็เพื่อให้สาธารณชนรู้ทั่วกันหรือรู้มากที่สุดว่า เราตั้งร้านกาแฟอยู่ตรงจุดใด? เรามีจุดเด่นจุดดีอย่างไร? เพื่อเชิญชวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามาใช้บริการซื้อกาแฟสดจากร้านของเรา การทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟอาจทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ได้ เช่น การแจกแผ่นพับไปทั่วๆรัศมีร้านกาแฟ การตั้งป้ายโฆษณาหน้าร้านเป็นต้น การจัดรายการขอบคุณลูกค้าในบางวัน ซื้อ 3 แก้วแถมของชำร่วย 1 ชิ้นหรือเพิ่มเครื่องดื่มอื่นๆให้ 1 แก้ว ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม จุดประสงค์ของการโปรโมทชั่นกาแฟหรือโปรโมชั่นร้านกาแฟก็เพื่อเพิ่มปริมาณลูกค้า และเมื่อเพิ่มลูกค้าได้แล้ว จงอย่าลืมรักษาฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พูดง่ายๆก็คือรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มเติมลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น การที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อ คุณสามารถบริหารและจัดการรสชาดของแต่ละเมนูให้มีรสอร่อยอย่างดีเยี่ยมจนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกคนติดใจในรสชาดทั้งกาแฟและเมนูประกอบอื่นๆ คุณต้องทำจุดนี้ได้ คุณจึงจะสามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อย่าจัดโปรโมชั่นกาแฟแบบไร้ทิศทางหรือไร้จุดมุ่งหมายของธุรกิจ คุณเป็นผู้นำธุรกิจต้องพยายามคอนโทรลทิศทางเรือคือธุรกิจให้เป็นไปตามเข็มทิศที่คุณวางไว้ ณ วันนี้ธุรกิจจะเดินหน้าหรือถอยหลัง จะไปซ้ายหรือไปขวา จะสำเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารและจัดการของคุณ 100%

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *