การบริหารจัดการร้านกาแฟสดในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการร้านกาแฟสดในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ

มักจะได้ยินคำถามที่ว่า ทำ( ธุรกิจ )อะไรจึงจะรวย คำตอบคือ ธุรกิจอะไรก็ได้ เพียงคุณทำให้จริงและทำให้ถึง สร้างสินค้าหรือบริการให้มีจุดเด่นเหนือคู่แข่ง

ขอให้จำไว้เสมอว่า วิกฤติทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจของคุณเลย ที่จะทำให้คุณล้มเหลวได้ ทุกๆอย่างอยู่ที่ตัวของคุณเอง ที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว อยู่ที่หนึ่งสมองกับสองมือของคุณนั่นเอง จงสร้างโอกาสจากวิกฤติ แต่จงอย่าสร้างวิกฤติจากโอกาส ต้องสู้เท่านั้นจึงจะชนะ แต่จงสู้ด้วยสมอง สู้ด้วยความขยัน ความอดทน ความพยายาม การให้ที่มากกว่า เทคนิคกลยุทธ์ที่เหนือชั้นเอาชนะใจลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์

ในการบริหารจัดการธุรกิจทุกชนิด ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านกาแฟสด ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ในภาวะที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจลามทั่วโลก ย่อมต้องเหนื่อยและเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากกว่าในสถานการณ์ปกติที่ไม่เกิดปัญหาอะไร การที่ไม่ทำอะไรเลยกับธุรกิจของคุณ อาจเกิดปัญหายุติบทบาทของธุรกิจไปในที่สุด แต่ถ้ามองในแง่บวก จะเห็นว่า ยิ่งมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ท้าทายมากเท่าใด จะทำให้คุณแก้ปัญหาต่างๆได้มาก ทักษะในการแก้ปัญหาจะมีสูง ซึ่งในเวลาต่อมาเทคนิคต่างๆก็คือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเฉพาะตัวของคุณนั่นเอง จงมองเห็นวิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นโอกาสของคุณในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง คิดเสียว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ไขได้ ในการบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟทำได้ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนเหมือนกับธุรกิจใหญ่ๆ
แนวทางในการบริหารจัดการร้านกาแฟ
1 ) บริหารจัดการในเรื่องรสชาดของกาแฟสดและเมนูประกอบทุกเมนู ให้อยู่ในระดับที่อร่อยมากขึ้นไป ( โดยประเมินจากหลายๆกลุ่ม )
2 ) บริหารจัดการในเรื่องความสะอาดของร้านกาแฟ การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้องดูดี ไม่วางเกะกะ ไม่มีฝุ่นละอองจับตามอุปกรณ์ต่างๆ
3 ) บริหารจัดการลูกค้าให้ถึง กล่าวคือต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมในปัจจุบัน และเพิ่มเติมลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ในระดับดีเยี่ยม ( กรณีที่จ้างพนักงาน ต้องฝึกพนักงานในทุกๆด้าน เพราะอาจเป็นจุดบอดที่เจ้าของร้านกาแฟไม่อาจรู้ได้ )
4 ) บริหารจัดการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟอย่างต่อเนื่อง จัดรายการหรือจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเป็นระยะๆ

รวมถึงการนำสูตรการบริหารจัดการอย่างเหนือชั้นมาใช้ร่วมด้วย นั่นก็คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา + ทำให้จริงและทำให้ถึง

ทุกๆวิกฤติไม่ว่าวิกฤติครั้งนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม จงอย่าไปใส่ใจกับมัน แต่จงสนใจในการสร้างโอกาสใหม่ๆ สร้างธุรกิจใหม่ๆหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ผู้ที่ประสบผลสำเร็จมักมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤติ และมองเห็นช่องทางในทุกๆปัญหา เขาจะแปรเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ซึ่งทุกๆคนก็สามารถทำได้ เพียงเปลี่ยนแนวความคิดหรือทัศนคติใหม่ คิดในเชิงบวก ใช้หนึ่งสมองกับสองมือของเราในการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพและสร้างธุรกิจ ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลงทุนให้เหมาะสมกับฐานะและเงินในกระเป๋า เมื่อลงมือทำธุรกิจแล้ว ต้องทำให้จริงและทำให้ถึง ดำเนินธุรกิจตามศาสตร์ที่แนะนำ แล้วคุณจะมองเห็นความสำเร็จที่ติดตามมาจากการทุ่มเท ตั้งใจของคุณเอง
งาน สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยหนึ่งสมองกับสองมือของเรา บิลเกตสร้างธุรกิจไอทีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ เราก็สามารถสร้างธุรกิจขนาดเล็กขึ้นได้เช่นกัน งานทุกอย่างเริ่มต้นจากขนาดเล็ก แล้วค่อยพัฒนาขึ้นตามกาลเวลาและความเหมาะสม
ในทุกๆวิกฤติ ย่อมมีโอกาสเสมอ จงเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจและสร้างชีวิตให้รุ่งเรือง ด้วยการคิดบวก คิดดี ทำดีและพูดดีอยู่เสมอ ความมั่งคั่งและร่ำรวยเกิดจากความตั้งใจจริงในสิ่งที่ทำ เช่นเดียวกับการทำร้านกาแฟสด ถ้าคุณตั้งใจทำอย่างจริงจังชนิดทุ่มเทความรู้ความสามารถทุกอย่างลงในร้านกาแฟของคุณ ความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน ส่วนจะมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับการบริหารและจัดการอย่างชาญฉลาด
เงินมีอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง เพียงแต่ว่าใครจะมีศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงเงินนั้นได้ ซึ่งแต่ละคนมีศักยภาพในการหาเงินที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มีศักยภาพมากและไม่มีขีดจำกัดในการหาเงิน ประเภททำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด แต่บางคนมีศักยภาพน้อย แต่โดยสรุปแล้วทุกๆคนมีศักยภาพและความสามารถอันไร้ขอบเขตจำกัดอยู่ภายในตัวของทุกๆคน เพียงแต่ใครจะดึงมันออกมาใช้มากหรือน้อยเท่านั้น คนที่ดึงออกมาใช้น้อยก็จะได้เงินน้อยตามไปด้วย
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้ปัญญามนุษย์ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณมีความตั้งใจจริง ซึ่งรวมทั้งความสำเร็จในธุรกิจร้านกาแฟสด คุณได้นำศักยภาพอันไร้ขอบเขตจำกัดในตัวของคุณออกมาใช้อย่างเต็มที่หรือยัง? ความสำเร็จในทุกๆเรื่องไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน ความสำเร็จที่ยั่งยืนและถาวรคือความสำเร็จที่ต้องผ่านปัญหาและอุปสรรค ผ่านกระบวนการกลั่นกรองรอบด้าน จึงจะเป็นความสำเร็จที่แท้จริง ( Real Success )

ธุรกิจร้านกาแฟสดก็เป็นเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆก็ตาม มองข้ามความสำคัญไม่ได้ ทุกคนทำแล้วต้องการที่จะประสบผลสำเร็จ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทุกคนสามารถประสบผลสำเร็จทั้งหมดได้อย่างแน่นอน เพียงแต่ที่ไม่ประสบผลสำเร็จกันในทุกๆคน เป็นเพราะขาดความมุ่งมั่นและตั้งใจทำอย่างจริงจัง ทำเพียงเล็กๆน้อยๆก็เรียกร้องความสำเร็จแล้ว ซึ่งเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย อย่างที่กล่าวมาความสำเร็จในทุกๆเรื่อง ซึ่งรวมถึงการทำธุรกิจร้านกาแฟสดด้วย ต้องใช้เวลาและความทรหดและอดทนอย่างยิ่งยวด ต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวกรองและสิ่งทดสอบความสำเร็จของทุกๆคน ผู้ที่ผ่านสิ่งเหล่านี้จะได้รับรางวัลในที่สุดคือความสำเร็จนั่นเอง ดังนั้นจะเห็นว่าความสำเร็จอยู่กับเราทุกคนตลอด เพียงแต่เราเจาะเข้าไปไม่ถึงหรือเจาะไม่ถูกจุด สิ่งนี้เองเป็นตัวแบ่งแยกที่ว่าความสำเร็จไม่มีในทุกๆคน

ทุกๆคนที่เกิดมา รวมทั้งบรรดาเศรษฐีทั่วทุกมุมโลก ล้วนแล้วออกมาแต่ตัว ความร่ำรวยเกิดจากการสร้างขึ้นในภายหลังทั้งสิ้น

ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยก็ยังมีเศรษฐีเกิดขึ้นตลอดเวลา ในภาวะวิกฤติก็ยังมีคนสามารถสร้างเงินล้านขึ้นมาจำนวนมากได้ เป็นเพราะอะไร?

ไม่ว่าคุณจะทำ(ธุรกิจ)อะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณทำให้จริง และทำให้ถึง คุณประสบผลสำเร็จและรวยได้อย่างแน่นอน เพราะทุกธุรกิจสามารถทำให้คนรวยได้

ธุรกิจขายน้ำดื่มธรรมดา แต่ก็สามารถทำให้คนทำรวยได้เช่นกับการทำธุรกิจอื่นๆ นี่คือความจริงที่เราพบเห็นในปัจจุบันและสัมผัสได้

อย่ามองข้ามธุรกิจเล็กๆอย่างร้านกาแฟสด ธุรกิจเล็กที่สามารถทำเงินให้ท่านเป็นกอบเป็นกำได้
ความร่ำรวยสามารถสร้างได้จากหนึ่งสมองกับสองมือเราทุกคน ไม่ว่าท่านจะจับธุรกิจอะไร ล้วนใช้ความสามารถจากหนึ่งสมองกับสองมือทั้งสิ้น
ความร่ำรวยของคนเรา พอจำแนกแบบง่ายๆที่สามารถสัมผัสได้ดังนี้
1 ) ความร่ำรวยเงินทอง ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้จากหนึ่งสมองกับสองมือ ถ้าท่านจับธุรกิจอะไรสักอย่าง ในที่นี้เป็นกรณีของธุรกิจร้านกาแฟสด ท่านก็สามารถสร้างความร่ำรวยได้จากธุรกิจนี้ ถึงแม้ว่าจะเก็บเงินครั้งละ 20-30 บาทก็ตาม แต่อย่าลืมว่าเป็นล้านหรือ 100 ล้าน พันล้าน ก็ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นเก็บจากหนึ่งบาทเสมอ แนวคิดในการสร้างธุรกิจของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ถ้าคุณจับธุรกิจใดๆก็ตามที่คุณรัก ทำด้วยใจรักและมุ่งมั่นสูง ทำในสิ่งที่คุณรัก และรักในสิ่ง(ธุรกิจ)ที่คุณทำ จะทำให้ธุรกิจที่คุณทำรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองได้ จงระลึกไว้เสมอว่าเงินทองหรือความร่ำรวยนั้นไม่ได้อยู่ไกลมือของเราทุกคนเลย ถ้าเรามองเห็น ตาถึง ก็จะเข้าใจและเข้าถึงจุดแห่งความร่ำรวยเงินทองได้
2 ) ความร่ำรวยในการดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตที่อิสระกับการสร้างธุรกิจ ในการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยธุรกิจขนาดเล็กอย่างร้านกาแฟสด อย่างหนึ่งที่คุณได้รับแล้วคือรวยเวลาและความคิด รวยการใช้ชีวิตที่อิสระ ไม่มีใครมาควบคุมหรือบัญชาการชีวิตคุณ คุณจะบริหารและจัดการชีวิตด้วยตัวคุณเอง สามารถนำไอเดียดีๆหรือความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้อย่างเต็มที่ ไม่มีใครมาปิดกั้นได้หรือไม่เห็นด้วยในความคิดของคุณ ทุกอย่างอยู่ในมือของคุณ ที่จะเนรมิตชีวิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ คุณต้องการทำร้านกาแฟสด คุณก็ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ทันที คุณตั้งใจที่จะทำธุรกิจร้านกาแฟให้รวย ก็สามารถทำได้ ไม่มีใครมาขัดขวางหรือไม่เห็นด้วยกับคุณ ทุกๆอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทุกๆชีวิตสามารถร่ำรวยให้กับตัวเองได้ ด้วยหนึ่งสมองกับสองมือเรานี่เอง

ในแต่ละวันเงินทองผ่านตาคุณไปวันแล้ววันเล่า และเงินเหล่านี้ก็พร้อมที่จะหลั่งไหลมาอยู่ในกระเป๋าของคุณทุกเมื่อเช่นกัน เพียงแต่คุณจะมองออกและตาถึงหรือเปล่า คุณมีอะไรดีๆออกมาขายหรือเสนอให้กับผู้คนที่ผ่านตาคุณในแต่ละวันบ้าง?
จงขายสมอง + ขายของ = ทำให้คุณได้เงิน ( ไม่มีกรรมกรคนใดที่ขายแรงแล้วทำให้เขารวยได้ )
คุณมีดีอะไร จงเอาออกมาขายให้กับชาวโลกหรือผู้คนที่ผ่านตาคุณในแต่ละวัน ถ้าคุณมองออก จะเห็นว่าเงินมีอยู่แทบทุกหนทุกแห่งให้คุณได้เก็บได้ตามที่ต้องการ แต่ไม่มีอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆโดยไม่มีการลงทุน เงินก็เช่นเดียวกัน โอกาสจะอยู่กับคนที่คิดบวก โอกาสมักจะอยู่กับผู้ที่มีพรแสวง
ณ วันนี้คุณสามารถจับธุรกิจสักอย่างหนึ่งกิจขึ้นมา แล้วลงมือทำอย่างตั้งอกตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ วันและเวลาจะทำให้คุณเกิดทักษะสูงและเป็นมืออาชีพในที่สุด ประสบการณ์สูงไม่ได้สร้างขึ้นภายในวันเดียว ต้องอาศัยกาลเวลาสร้างด้วยความมุ่งมั่น

นี่คือแนวทางเบื้องต้นที่สามารถทำได้เลย สำหรับเจ้าของร้านกาแฟทุกคน โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่ประการใด

ความคิดที่ดีๆก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับเราเสมอ จงนำไอเดียที่ดีๆออกมาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ปัญหาและอุปสรรคต่างๆซึ่งรวมถึงภาวะวิกฤติ ย่อมก่อให้เกิดปัญญาคิดหาช่องทางสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *